رباتی که با دو دست تیر اندازی می کند!

روسیه به تازگی رباتی شبیه به انسان به نام FEDOR را مورد آزمایش قرار داده است. البته این ربات از نوع نظامی است و در آزمایشی که انجام شد تمرین شلیک با دو دست را گذراند. این آزمایشات به گفته سازندگان FEDOR بهبود مهارت های حرکتی اندروید و تصمیم گیری آن پرداخته است. در ابتدای ویدئو تصاویری از یک خودروی زرهی بدون سرنشین می بینید و سپس ترمیناتور روسی را خواهید دید. این ربات نظامی با هدف حمایت از نیروهای نظامی روسیه در میدان نبرد طراحی شده است.