انيمیشن طنز دیرین دیرین - شکار

سری انیمیشن های طنز و جالب دیرین دیرین
پيشنهاد ميکنم اين سري انيميشن رو حتما دنبال کنيد
از محدود انيميشن هاي فارسي و ساخت داخل هست که دارن با خلاقيت پيش ميبرن اون رو
موضوع این قسمت از انیمیشن طنز دیرین دیرین: شکار