حرکتی جوانمردانه بعد از اشتباه داور

فیلمی از حرکت جوانمردانه بازیکن بعد از اشتباه داور در لیگ آذربایجان را مشاهده می‌کنید.