مستند ورود امام به ایران و تعیین دولت موقت

این مجموعه مستند « در برابر طوفان » روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده می شود ; قسمت دهم با موضوع ورود امام خمینی (ره) به ایران و تعیین دولت موقت و سقوط رژیم پهلوی
با هم تماشا میکنیم ...