مصاحبه با شجاع خلیل زاده و گادوین منشا بعد از پرسپولیسی شدن

مصاحبه با دو بازیکن جدید پرسپولیس بعد از پیوستن به پرسپولیس
شجاع خلیل زاده و گادوین منشا