ام اس در گیگول - فان سایت

گیگول یک دانشنامه مثل ویکی پدیا یا دانشنامه های مختلف مثل اکسفورد می باشد با این تفاوت برای اولین بار به صورت انیمیشن در 100 ثانیه اطلاعات مورد نیاز را به شخص میدهد .
در این قسمت در مورد ام اس صحبت شده است و در 100 ثانیه توضیح داده است چه نوع بیماری می باشد و علام آن و دلیل ایجاد این بیماری چیست .