نجات پیدا کردن از تصادف به سبک اسپایدرمن

نجات این مرد از یک تصادف آن هم به سبک مرد عنکبوتی...