به نظر شما پیراهن کدام تیم به مسی می آید؟

هیج تیمی در دنیا نیست آرزوی داشتن لیونل مسی را نداشته باشد. او را در لباس ۲۰ باشگاه مطرح دنیا ببینید.