مسی و روز خونین او در الکلاسیکو

در این کلیپ مصدومیت خونین مسی توسط مارسلو در ال کلاسیکو را مشاهده میکنید...