دریایی که «سیگار» می‌کشد!

پدیده موسوم به «سیگار کشیدن دریا» بر اثر تلاقی برودت هوای سرد بر آب‌های گرم دریا بوجود می‌آید که باعث خلق منظره‌ای زیبا و رویایی می‌شود.