گفت‌وگوی بدون کات با مردم در یک سکانس پلان

دوربین فارس به سطح شهر رفت و در یک سکانس پلان وضعیت معیشتی و اقتصادی‌ مردم را جویا شد.