مطهری نامزد ریاست جمهوری می‌شود؟

مقاومت مقابل باج‌دهی 2 میلیاردی به ترکمنستان، اختلاف هاشمی و خاتمی بر سر گزینه شهرداری تهران، تمدید روادید انگلیس مرد جنجالی دولت، پاداش صدها میلیونی دلیل بازنشستگی مدیران وزارت نفت و حقوق نامتعارف یک بازنشسته در پرسپولیس از مهم‌ترین اخبار مداربسته است.