سخنان کامل رئیسی در جمع طرفداران خود در مصلای تهران

در این ویدئو سخنان کامل رئیسی در مصلای تهران و در جمع حامیان خود ، تماشا میکنید...