کلیپ گل های زیبای بازی فوتبال سنت اتین و پاری سن ژرمن فرانسه

بازی دو تیم فوتبال سنت اتین و پاری سن ژرمن که در هفته 37 لوشامپیونه (فصل 2017-2016) برگزار شد با نتیجه 5-0 به سود پاری سن ژرمن به پایان رسید