موضع رهبر انقلاب درباره بیانیه‌ی هسته‌ای سوئیس

امام خامنه ای (حفظه الله التعالی): نه موافق هستم و نه مخالف؛ هنوز اتفاقی نیفتاده است.