ویدئو حجت الاسلام رفیعی در مورد بزرگترین سرمایه ما مسلمانی و ولایت اهل بیت است

گزیده سخنان حجت الاسلام رفیعی در برنامه سمت خدا با موضوع به ولایت ما اهل بیت افتخارکنید