صحبت های حجت الاسلام رنجبر در مورد قبله نما

گزیده سخنان استاد رنجبر در برنامه سمت خدا در مورد یاد خدا به انسان آرامش می دهد