ویدئو سمت خدا: میگن دخترا عزیز باباشون هستن

گزیده سخنان استاد حسینی قمی در برنامه سمت خدا با موضوع احترام گذاشتن به فرزندان