ویدئو حجت الاسلام عابدینی در مورد پشیمانی انسان از گناه

گزیده سخنان استاد عابدینی در مورد توبه و پشیمانی از گناه در برنامه سمت خدا