ویدئو رازهای نماز (الله اکبر)

در این ویدئو شاهد سخنان دلنشین استاد رنجبر عزیز هستید که در مورد اسرار نماز صحبت می کنند