جواز شرعی برای زیارت قبر پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله)

نقد و بررسی اعتقاد وهابیت در زمینه زیارت قبور ، توسل، شفاعت

لینک:

http://takfirnews.ir/post/1105?print=1