ویدئو بسیار زیبای به من 10 هزار بده میخوام داماد بشم

گزیده صحبت های استاد قرائتی در برنامه سمت خدا در مورد میشه منم داماد کنی ؟!
امیدوارم از دیدن ویدئوهای برنامه سمت خدا لذت ببرید