ویدئو پیروزی دل نشین آقای محبی در کشتی آزاد (قهرمانی آسیا)

آقای محبی در وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی آسیا 2017 - هند گل کاشت