کره شمالی و جنوبی وارد جنگ شدند!!!

همین الان باخبر شدیم کره شمالی و کره جنوبی وارد جنگ شدند بخشی از جنگ این دو کشور چشم بادامی در ویدیوی ما