روش های سیکس پک درآوردن

به دنبال این وضعیت ممكن است بعضی افراد متوجه شوند كه سایز كمر و شكم لباس‌ها برای‌شان تنگ شده و به همین خاطر دچار عذاب‌وجدان شوند. شاید این افراد به خودشان بگویند کاش كمی رعایت كرده بودم! بهترین توصیه به این افراد این است كه گذشته‌ها گذشته‌ و بهتر است برای رهایی از این عذاب وجدان همت كنید تا بتوانید این چربی‌ها را از بین ببرید.