زدن مخ دختر با موتور

مرده میاد جلوی دختره با موتور ژانگولر بازی در میاره ولی دختر خوب رید بهش خیلی باحاله نبینی از دستت رفته