خلاصه بازی پرسپولیس 4-2 الوحده امارات (هتریک طارمی)

طارمی هتریک کرد و پرسپولیس صعود کرد. خلاصه بازی پرسپولیس 4-2 الوحده امارات