خنده دار ترین کلیپ فوتبالی تاریخ

دروازه بانی که تا پای جونش مقاومت میکنه این کلیپ پربازدیدترین کلیپ ورزشی در سال 2016 است