ویدئو گلها و موقعیت های حساس بازی آث میلان و آاس رم ایتالیا

این کلیپ مزبوط به بازی دو تیم میلان و رم از هفته 35 سری آ ایتالیا فصل 2017-2016 است
که در نهایت نتیجه این بازی:
آث میلان 1-4 آاس رم