آیا اگر امام زمان عج ما را ببینند لذت می برند؟!

ویدئو حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع - رضایت امام زمان عج