گفتگو جالب با بازیکنان پرسپولیس

گفتگو جالب و طنز با بازیکنان پرسپولیس در برنامه نود بخش اول