گیاهان چطور زمان را تشخیص می دهند؟

در قرن هجدهم میلادی کارولِس لِنِیِس گیاه شناس سوئدی یک ساعت گیاهی طراحی کرد، یک گاه شمارِ ساخته شده از گل هایی که در ساعات مشخصی از روز باز و بسته می شن. طرح لِنِیِس چندان بی عیب و نقص نبود، اما فکری که پشت اش داشت، درست بود. گل ها واقعا می تونن تا حدی زمان رو تشخیص بدن...