پرواز دوباره جنگنده های سوری از پایگاه هوایی الشعیرات

اهداف آمریکا از حمله به پایگاه هوایی الشعیرات حمص: هنوز بازیگر اصلی در بحران سوریه است - هشداربه بشار اسد و ترساندن او از انجام عملیات برضد تروریست ها - رسایشی کردن جنگ سوریه تا اتخاذ سیاست بلند مدت - پیام به روسیه و آمادگی برای حمله نظامی به سوریه در صورت شکست توافقات - نشان دادن اقتدار به متحدینش در خاورمیانه و صد البته دادن چراغ سبز به اسرائیل برای حملات هوایی و موشکی به سوریه.