مسجد ایا صوفیه در گیگول - فان سایت

گیگول یک دانشنامه مثل ویکی پدیا یا دانشنامه های مختلف مثل اکسفورد می باشد با این تفاوت برای اولین بار به صورت انیمیشن در 100 ثانیه اطلاعات مورد نیاز را به شخص میدهد . در این قسمت در مورد موزه ایاصوفیه صحبت شده است که اول کلیسا و بعد مسجد و سپس به موزه تبدیل شده است و تمام نکات مورد نیاز را خواهد گفت