ویدئو حجت الاسلام قرائتی مومن واقعی از نظر قرآن

گزیده سخنان استاد قرائتی در مورد صدای اذان دل مومن را می لرزاند