ویدئو زیبا حجت الاسلام حسینی قیمی در مورد ازدواج مجدد

فردی که پس از چند سال از فوت همسرش ازدواج می کند ولی خانواده همسرش با او قطع رابطه می کنند