پرسش و پاسخ - چرا ضریح معصومین را می بوسیم؟

پاسخ به یکی از شبهاتی که وهابیت در مورد شرک بودن بوسیدن ضریح اهل بیت علیها سلام توسط استاد محسن قرائتی در برنامه سمت خدا