ویدئو تصویری استاد قرائتی - کی گفته هر چی بدونیم برامون بهتره

گزیده سخنان استاد قرائتی در برنامه سمت خدا در مورد بی اهمیت بودن خیلی از اطلاعات که برای ما نیازی نیست