کلیپ حاج آقا حسینی قمی در مورد کفاره گناهان

گزیده سخنان حجت الاسلام حسینی قمی در برنامه سمت خدا با موضوع کفاره گناهان