هیچ عمل خوبی را دست کم نگیرید

گزیده سخنان حجت الاسلام فرحزاد در مورد عمل خوب