شادی کارلوس کی روش بخاطر سوت پایانبازی ایران چین

در این ویدئو شادی کارلوس کی روش بعد از سوت پایان بازی ایران و چین را خواهید دید