هابل 27 سالگی ­اش را با عکسی از دو کهکشان جشن گرفت

تلسکوپ هابل با این عکس از دو کهکشان توانایی­ های تصویربرداری خود را در جشن تولد 27 سالگی خود به خوبی به رخ همگان کشید.