انفجار بمب وحشتناک در نماز جمعه تهران

«از قبل صدام تهدید كرده بود كه نماز جمعه ی شهرهای تهران، تبریز و اصفهان را مورد حمله قرار خواهد داد و نمازگزاران با علم و آگاهی از چنین تهدیدی روز جمعه پر شورتر از همیشه در صفوف نماز جمعه حاضر بودند و از سوی دیگر امام جمعه ی محترم تهران آقای خامنه ای رییس جمهوری با احتمال خطر شركت كردند، چرا كه ایشان معمولاً دو هفته پی در پی تشریف نمی آوردند. ولی علی رغم تهدیدات صدام، ایشان تشریف آوردند و این پیوند و هماهنگی مردم با مسؤولان را می رساند كه در همه ی صحنه ها مانند جنگ در كنار هم هستند. ما می بینیم از طرفی شهید مظلوم بهشتی و یا رییس جمهور ما رجایی در كنار مردم كوچه و بازار به شهادت می رسند و نكته ی دوم این است كه انسان هماهنگی بین ضدِ انقلاب و حكومت عفلقی عراق را در گذشته لمس و احساس می كرد. اما نه به این حد كه روز جمعه احساس شد و این ارتباط تنگاتنگ بود كه حكومت بغداد احتمال می داد كه نمی تواند نماز جمعه را به وسیله ی موشك و یا بمباران بزند، چرا كه هم پدافند هوشیارانه عمل می كند و هم نیروی هوایی حضور فعال دارد و به این ترتیب احتمال موفقیت نمی داد و روی این اصل با مزدوران داخلی و ضدِ انقلاب عمل رذیلانه انفجار روز جمعه را هماهنگ كرد و ضدِ انقلاب، روز جمعه بمبی را در میان نمازگزاران عاشق، كه احتمال خطر را می دادند،…