روش های جلوگیری از ترافیک

هر ساله در آمریکا ۴ میلیارد ساعت تاخیر در سفر رخ می دهد که باعث آلودگی، اتلاف سوخت فسیلی و تحمیل هزینه بر ما می شود. چیزی بالغ بر ۸۷.۲ میلیارد دلار. نیازی به گفتن نیست که ترافیک آشکارا آزاردهنده است، اما آیا راه حلی برای اندوه ترافیکی شما وجود دارد؟