یکدیگر را تحسین کنیم

خوبی های یکدیگر را تحسین کنیم ! - حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی