انتقاد حجت الاسلام حسینی قمی در مورد صنعت خودرو سازی

گزیده سخنان استاد حسینی قمی در مورد صنعت خودروسازی