کلیپ حجت الاسلام عابدینی با موضوع آثار و برکات قرائت سوره های مسبحات

گزیده سخنان حجت الاسلام عابدینی در برنامه سمت خدا - آثار و برکات قرائت سوره های مسبحات