کلیپ جدید حجت الاسلام قرائتی در مورد بخشش

گزیدهای از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا در مورد بخشش