رقص دسته جمعی بازیگران با آهنگ شمالی

قسمت هایی از رقص بازیگران با آهنگ شمالی در فیلم دیوار به دیوار که در حال حاضر از شبکه ی سه سیما در حال پخش است.