گفتگو با حاج محمدمسگری پیرامون مدافعان حرم

گفتگوی صمیمانه با حاج محمدمسگری(جانباز و ستایشگر با اخلاص اهلبیت )
پیرامون مدافعان حرم به مناسبت ولادت حضرت زینب

--------- www.KashanMedia.ir -----------

تولیدشده در مرکز فرهنگی دیجیتال شهیدهاشمی